Wat is cognitieve gedragstherapie?

De behandelmethode is voornamelijk gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie(CGT). 
Cognitieve Gedragstherapie is een actieve manier van behandelen: niet alleen tijdens de behandelafspraken, maar juist ook in uw dagelijks leven gaat u actief aan de slag. U werkt aan de verandering van uw alcohol- of middelengebruik door het doen van oefeningen en het maken van huiswerkopdrachten. Tijdens de behandeling werkt de behandelaar nauw met u samen om uw gebruik te veranderen en beter te functioneren.

De meeste behandelingen zijn gebaseerd op motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit is een van de meest effectieve behandelvormen voor verslaving. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het veranderen van uw gedrag en uw manier van denken. Hoe u denkt heeft namelijk invloed op hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Wetenschappelijk is aangetoond dat deze methoden het meest effectief zijn.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

ACT is een nieuwe stroming binnen de psychologie die op een aantal vlakken verschilt van andere stromingen.

ACT leert u een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat u denkt, voelt en ervaart. De A staat voor acceptatie. Het belangrijkste verschil met veel andere therapievormen is namelijk dat ACT niet doet aan ‘positief proberen te denken’. U leert juist de eigen ervaringen precies zo te hebben als ze zijn. Ook moeilijke ervaringen of ervaringen waar u geen controle over heeft. Door hier ruimte aan te geven en er niet langer tegen te vechten, worden klachten dragelijker.

Daarnaast staat de C in ACT voor u committeren aan wat voor u écht belangrijk is in uw leven, ondanks de klachten die u heeft. U onderzoekt hoe u uw leven wilt leiden, binnen uw eigen mogelijkheden. Verslaving wordt gezien als een handicap waarmee u kunt leren omgaan, in plaats van dat u probeert van uw verslaving te winnen.